: Pony-Up

: 2019

: Toy Story

: 6

: White

: Hot Wheels